LG 디지털사이니지 Video Wall 55SVH7PF-H

가격별도문의
화면크기 : 139 cm
밝기 : 700 cd/㎡
베젤 두께 : 0.44 mm (Even)


 

세계 최초 0.44mm even bezel

디지털 사이니지 비디오월 시리즈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img