LG 코드제로 A9S ThinQ A9570IK

가격별도문의
LG 코드제로 A9S ThinQ
A9570IK


색상 : 아이언그레이
파워드라이브 흡입구 : 마루 / 침구 / 물걸레
듀얼리튬배터리 : O (교체형)

 

 

 

 

차원이 다른 무선청소기LG 코드제로 A9S ThinQ

 

 

 

 

 

 

주요 특장점

LG 코드제로 A9S ThinQ

 

모델명 : A9570IK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img