LG 코드제로 A9 A978VA

가격별도문의
LG 코드제로 A9 A978VA

색상:빈티지와인
파워드라이브 흡입구:마루 / 침구 / 물걸레
듀얼리튬배터리:O /(교체형)

 

 

차원이 다른 무선청소기LG 코드제로 A9

 

 

 

 

 

 

주요 특장점

 

먼지 흡입과 물걸레 청소를 한번에, 깨끗한 청소스마트

인버터 모터로 강력한 청소빈틈없는 미세먼지 차단으로 건강한 청소

 

모델명 : A978VA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림
floating-button-img